top of page
כל מה שרצית מהוויקס שלך

מדיניות הפרטיות שלנו

אנחנו בוויקס פרו ישראל מתחייבים לציית לכל החוקים והתקנות החלים בעת יצירת הקשר עם המשתמשים או בכל שימוש אחר במידע שהם מסרו, כולל כל התקנות הנוגעות לשיווק או לספאם. לא למכור את המידע שמסרו המשתמשים או לנצל אותו לרעה (לדוגמה, לשלוח למשתמשים הודעות ספאם באימייל או לבצע אליהם שיחות ספאם חוזרות ונשנות). לספק למשתמשים מידע ברור ומקיף לגבי איסוף ועיבוד הנתונים, לרבות שיתוף המידע של המשתמשים עם צדדים שלישיים, ולקבל את הסכמתם לתהליכי האיסוף והעיבוד האלה,

bottom of page