top of page
כל מה שרצית מהוויקס שלך

התענוג היה שנתנו לנו יד חופשית ב-100%

WixProIsrael.com

כש- Goldenview פנו אלינו,חברת בניה מארה״ב, הדרישה שלהם הייתה תצרו לנו אתר שלא דומה לשאר האתרים. כמובן שהדרישה הדליקה אותנו ומיד

הגלגלים התחילו לעבוד שעות נוספות של חשיבה ויצירה והתענוג היה שנתנו לנו יד חופשית ב-100% ליצור עבורם את האתר שאין שני לו! ולהם נשאר רק לאשר.

דרישות הלקוח:

אפליקציות נילוות:

פיתוח:

Goldenview

Branded Company WebSite

#dbd097

ומה עבורך?

bottom of page