top of page
כל מה שרצית מהוויקס שלך

״ניהול אתרי אינטרנט מיועד לפרטיים ובתי עסק שאינם פנויים לביצוע עבודות תוכן ותחזוקה לאתר. שירות הניהול כולל את כל ההיבטים הנידרשים על מנת לקיים אתר אינטרנט עדכני, מקצועי, מוקפד ומדוייק לצרכי העסק״

צוות וויקס פרו ישראל

חבילת השירות מוצעת ללקוחותינו (להם הקמנו/שדרגנו אתר וייקס)

חבילות ניהול ותחזוקת אתר וויקס